Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

Artikelen

Orca Regionaal Talententeam

Laatst bijgewerkt op dinsdag 31 maart 2015

“ Jij wilt een tandje hoger.....''


Zwemmen is jouw sport. In je leeftijdsgroep behoor je tot de besten van Friesland. Het behalen van een N(J)K limiet is voor jou geen probleem.

Maar je wilt verder komen in je sport. Je wilt een tandje hoger schakelen, waardoor je misschien wel de top van Nederland weet te bereiken. Én, je wilt ook bij je eigen vertrouwde en gezellige vereniging blijven.

Doelstelling ORT

Het ORT (Orca Regionaal Talentplan) biedt aan talentvolle zwemmers in Friesland de mogelijkheid om een extra impuls te geven aan hun zwemcarrière. Onder deskundige begeleiding wordt aan getalenteerde èn gemotiveerde zwemmers uit Leeuwarden en omgeving de gelegenheid gegeven om hun individueel Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen (iMOZ) ten uitvoer te brengen.

ORT Talentteam

Dit zijn senioren en junioren. Zwemmers die hieronder vallen hebben aangetoond minimaal op C-niveau te zwemmen (MSS tabellen). Deze groep heeft het in zich, zich tot de top van Nederland te ontwikkelen.

  Voorwaarden deelname ORT

- De zwemmer solliciteert schriftelijk naar een plaats in het Orca Regionaal Talentplan. In de
  brief/e-mail maakt de zwemmer duidelijk wat zijn motivatie is om aan het plan deel te willen 
  nemen en dat aan de andere voorwaarden kan worden voldaan. 
- De zwemmer wil zijn/haar mogelijkheden maximaal benutten en met behulp van de faciliteiten  
  van Orca voldoen aan de trainingsrichtlijnen van het MOZ. 
- De zwemmer is minimaal van C-niveau. Als een zwemmer nog niet van C-niveau is kan voor  
  een half jaar dispensatie worden verleend. De zwemmer kan dan, met gebruikmaking van de 
  faciliteiten, laten zien dat het gewenste niveau daadwerkelijk kan worden behaald.
- Zwemmers die ouder zijn dan de gehanteerde leeftijden in het meerjaren selectiesysteem   
  nemen de tijden van de oudste leeftijdsgroep. 
- De kosten voor ORT- en vORT-zwemmers bedragen € 6,00 per maand. 
- Elk half jaar wordt de ontwikkeling van de zwemmer geëvalueerd. Deze evaluatie bepaalt het 
  al dan niet voortzetten van de deelname aan het plan. 

vORT

Deze groep biedt een voorbereiding op het ORT Talentteam. In deze groep worden geplaatst de zwemmers die nog niet aan alle eisen van het ORT Talentteam voldoen, maar wel die potentie en ambitie hebben. Ook de jongste zwemmers, de minioren, worden tot deze groep gerekend. 

  Voorwaarden voor deelname aan het vORT

- Voor toelating tot vORT dient het behalen van minimaal D-niveau (MSS) tot de ambitie én de  
  mogelijkheden van de zwemmer te behoren. De zwemmer vertoont progressie in zijn 
  ontwikkeling tot 'topzwemmer'.  Met 'topzwemmer' bedoelen we uiteraard het behalen van de 
  eigen top. De progressie dient niet alleen vertoond te worden in zwemprestaties, maar ook op 
  andere gebieden die voor de ontwikkeling noodzakelijk zijn en die staan opgenomen in het 
  iMOZ.

Programma

Afhankelijk van je situatie train je minimaal eenmaal per week twee uren in het zwembad  Kalverdijkje in Leeuwarden en maximaal volg je het complete topsporttraject van 20 uren trainen per week. Het eenmaal meetrainen per week lijkt weinig, maar dit is dus naast de uren die je bij je eigen vereniging traint. Ook kun je meedoen aan trainingsstages en zwemweekenden. Van deelnemers aan het ORT wordt verwacht dat hij of zij lid blijft van de eigen vereniging.

Er wordt veel op techniek getraind, maar ook op uithoudingsvermogen en snelheid. Daarnaast staat het leren van en met elkaar centraal. De trainingsschema's worden altijd afgestemd op het MOZ en gecommuniceerd met de trainers van je eigen club.

MOZ

Uitgangspunt voor je deelname is je iMOZ. Het MOZ is het ontwikkelingsplan dat in 2005 door de KNZB is opgesteld. Op basis van dit MOZ stel jij je doelen en bouw je het trainingsprogramma op. Dit heet je individuele meerjaren opleidingsplan zwemmen oftewel iMOZ. Zo wordt jouw training echt maatwerk.

Jouw deel

Wat verwacht het ORT van jou? Natuurlijk in eerste plaats dat je zwemgek bent. Dat je gemotiveerd bent om aan de ORT-trainingen mee te doen, omdat je echt beter en sneller wil leren zwemmen. Een plaats in de middenmoot is voor jou niet goed genoeg!

Informatie

Denk je dat het ORT iets voor jou is of wil je eerst overleggen met de trainer, bel dan met Henri Koek. Ook als je niet direct in aanmerking komt, praat dan toch eens met Henri over het realiseren van je zwemambities.