Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

Artikelen

Verkort lidmaatschapreglement

Laatst bijgewerkt op dinsdag 31 maart 2015

 Algemeen

De algemene regels van het lidmaatschap staan verwoord in de statuten van de vereniging. De inhoud van de statuten wordt geacht bekend te zijn bij aanvang van het lidmaatschap.

De statuten kunnen op aanvraag verstrekt worden, maar zijn ook te raadplegen op de website van de vereniging (www.zvorca.nl --> informatie --> algemeen).

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend met één jaar verlengd .

Men is de contributie voor één volledig verenigingsjaar verschuldigd . Het is aan het bestuur om hier van af te wijken .

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.

Elk lid dient ook lid te zijn van de KNZB en wordt daarom door zv Orca bij de KNZB ingeschreven.

Het basislidmaatschap geldt voor één discipline/afdeling (per lid). Wil een lid aan meerdere disciplines deelnemen, dan wordt een toeslag op de contributie toegepast. De hoogte van het bedrag van deze toeslag wordt vastgesteld door het bestuur.

Nieuw lid

Nieuwe leden moeten zich schriftelijk aanmelden bij de ledenadministratie.

Wordt men lopende het lidmaatschapsjaar lid, dan betaalt men naar rato verenigingscontributie voor het 1e jaar.

Orca dient jaarlijks voor elk lid bondscontributie af te dragen aan de KNZB. Deze bondscontributie zal worden geïncasseerd met de eerste incasso.

Voor leden die wedstrijden gaan zwemmen moet Orca een startvergunning aanvragen bij de KNZB. De kosten zullen bij aanvraag van de startvergunning in rekening worden gebracht of zodra de startvergunning wordt aangevraagd. (geldt voor leden die in het lopende jaar 12 jaar worden of ouder)

Betaling

De contributie wordt 1 x per maand (10 x per jaar) middels een incasso verrekend .

Bij het niet nakomen van de contributie-verplichting behoudt de vereniging zich het recht voor om de incasso van de verschuldigde contributie in handen te geven van een incassobureau. Alvorens hiertoe over te gaan, zal het lid over het voornemen van het bestuur schriftelijk geïnformeerd worden. De uit de incasso voortvloeiende kosten komen voor rekening van het lid.

Startvergunning

Alle leden die officiële KNZB wedstrijden zwemmen of spelen moeten een startvergunning hebben.

De startvergunning heeft een geldigheidsduur van één jaar (1 januari t/m 31 december).

De kosten van de startvergunning zullen jaarlijks in januari in rekening worden gebracht of zodra gedurende het jaar een startvergunning wordt aangevraagd. Dit geldt alleen voor leden die in het lopende jaar 12 jaar worden of ouder zijn.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per 1 januari en per 1 juli.

Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk vòòr 1 juni of  vòòr 1 december SCHRIFTELIJK of per E-MAIL bij de Ledenadministratie van de vereniging bekend te worden gemaakt.

Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap van de vereniging verlengd voor de duur van een half jaar.

Het lid zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld door het bestuur. Het lid is over dit half jaar contributie verschuldigd.
 

Algemene Mutaties

Algemene mutaties, adres, telefoonnummer, e-mail adres etc. moeten kenbaar gemaakt worden aan de ledenadministratie

Adressen:

Ledenadministratie zv Orca
t.a.v. Johan Zijlstra
Zwenkgras 68
8935 HD Leeuwarden

telefoon: 058 - 289 44 94
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." id="D27l0" target="_self" ws="">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.