Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

Artikelen

Organisatie ORT

Laatst bijgewerkt op dinsdag 31 maart 2015

De organisatie van het ORT kenmerkt zich door eenvoud. De verantwoordelijkheid voor het ORT ligt bij het bestuur en de technische commissie zwemmen van Orca. De technische coördinatie ligt in handen van Henri Koek.

Deze ORT-zwemmers hebben de potentie om tot de beste amateurs van Nederland te behoren. De trainingen zijn volledig afgestemd op het MOZ, het ontwikkelingsplan van de zwembond. De zwemmers maken op basis van dit plan een eigen plan, dat weer de basis vormt voor de trainingen.

Het team blijft klein, want alleen dan kunnen we optimale individuele aandacht garanderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen senioren en junioren. In beide groepen zijn nog enkele plaatsten vrij. 

ORT Talentteam

Niveaus

Het ORT kent twee niveaus: het ORT Talentteam en het vORT. Wat is het verschil? 

Naast het ORT Talentteam is er ook een groep gevormd waarin zwemmers zitten die nog niet aan de eisen voldoen van het ORT Talentteam. Deze zwemmers hebben wel de ambitie en ook de mogelijkheden om op termijn door te groeien naar het ORT Talentteam.

De "v" staat voor "voorbereidend". Zwemmers die nog niet voldoen aan de ORT-eisen, maar veel vooruitgang boeken, kunnen aan ORT-activiteiten deelnemen. Het aantal gemeenschappelijke trainingen is wel beperkter. Ook bij vORT-zwemmers staat het iMOZ centraal. Momenteel zitten daar 12 zwemmers en zwemsters in die afkomstig zijn van diverse verenigingen uit Friesland.

vORT

Begeleiding

Voor de zwemtrainingen van het ORT is een team van professionele trainers beschikbaar. Coördinator Henri Koek wordt bijgestaan door een aantal gekwalificeerde trainers.

 

 

Henri Koek is voormalig hoofdtrainer van Orca en heeft als assistent bondscoach meermalen het Nederlandse EJK-team begeleid. Momenteel is Henri actief als trainer bij de Nationale juniorenselectie en leidt hij trainers op. 
 
Stefan van der Pal verzorgt de land- en krachttrainingen.
 
Anneke v.d. Zwaag is junioren- en seniorentrainer
 
Marloes Oldenburg verzorgt land- en krachttrainingen + testen & meten
 
Marlon Jansen (minioren & junioren trainer

Met de doelstellingen die we willen realiseren zijn uiteraard de nodige kosten gemoeid. 


Dankzij de steun van Topsport Steunpunt Noord en andere instellingen en bedrijven kan het ORT trainingskampen organiseren, toernooien bezoeken en andere activiteiten organiseren.

BV Sport

De belangrijkste kostenpost is de huur van badwater. In dit verband is het ORT zeer ingenomen met het partnership met BV Sport waardoor het mogelijk is op betaalbare wijze te kunnen blijven voorzien in voldoende badwateruren.


Contributies

Eveneens zijn de eigen bijdragen van de zwemmers een belangrijke bron van inkomsten.

Zonder de steun van ouders heeft ORT geen bestaansrecht. Ouders stellen hun kinderen in staat om deel te kunnen nemen aan ORT activiteiten (trainingen, wedstrijden, toernooien, motivatie etc.). Daarnaast dragen zij ook wezenlijk bij in de uitvoering van het ORT plan. Denk hierbij aan assistentie bij trainingen, ondersteuning bij toernooien (catering), regelen van accommodaties en vervoer, sponsoring, contacten met trainers en instanties, etc. 
Achter de schermen is een behoorlijke inzet van ouders noodzakelijk. Maar we kunnen u verzekeren: u krijgt het dubbel en dwars terug. Door de kleine groep is het effect van hetgeen ouders doen, ook direct voor hen terug te zien.