Contributie

ZV Orca heeft diverse afdelingen en bijbehorende selecties. Voor al deze afdelingen zijn er verschillende contributie-tarieven. Het contributie-tarief is onder andere afhankelijk van de groep waar je bij traint, het aantal keren dat je per week wilt trainen en de startvergunning. Het bestuur vraagt aan de ALV jaarlijks goedkeuring voor vaststelling van de contributietarieven.

De genoemde bedragen zijn per maand. De contributie is voor 10 maanden per jaar. In de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïnd.

Contributieoverzicht 2024

OpleidingenTarieven
Opleidingen (1 training van 45 min p.w.)€ 17,50
Opleidingen (2 trainingen van 45 min p.w.)€ 31,-
ZwemmenTarieven
Minioren  (t/m 3 uur training p.w.)€ 55,-
C-selectie (1 uur training p.w.)€ 24,-
C-selectie (2 uur training p.w.)€ 39,50
Selectie (3 uur training p.w.)€ 55,-
Selectie (meer dan 3 uren training p.w.)€ 75,-
Masters (1 uur training p.w.)€ 24,-
Masters (2 uur training p.w.)€ 39,50
Recreanten€ 12,-
WaterpoloTarieven
Waterpolo (1 uur training p.w.)€ 33,-
Waterpolo (2 uur training p.w.)€ 48,50
Waterpolo (3 uur training p.w.)€ 66,-
Waterpolo jeugd t/m 16 jaar (1 uur training p.w.)€ 24,-
Waterpolo jeugd t/m 16 jaar (2 uur training p.w.)€ 43,50
Waterpolo jeugd t/m 16 jaar (3 uur training p.w.)€ 59,-
Waterpolo recreanten (1 uur training p.w.)€ 24,-
OverigTarieven
Extra discipline€ 11,25
GezinskortingTarieven
Bij 3 leden op hetzelfde adres€ 6,-
Bij 4 leden op hetzelfde adres€ 15,-
Bij 5 leden op hetzelfde adres€ 24,-

Afdracht KNZB 2023

Elk lid van ZV Orca is tevens bondslid van de KNZB. De vereniging draagt onderstaande bedragen af aan de KNZB. Bedragen zijn jaarbedragen en worden aan het begin van het jaar of bij een nieuwe aanmelding met de eerste incasso in rekening gebracht.

BondscontributieTarieven
Bondscontributie€ 23,-
Startvergunning voor leden die in lopende jaar 12 jaar worden of ouder zijn.€ 40,-

Voor elk lid die aan waterpolo- of zwemwedstrijden meedoet wordt een startvergunning aangevraagd. Zonder startvergunning is deelname aan wedstrijden niet mogelijk. Voor het deelnemen aan zwemwedstrijden wordt per wedstrijd een vergoeding gevraagd. Dit betreft het startgeldendepot. Het aanvragen van een dagstartvergunning is mogelijk. Dit wordt via het startgeldendepot verrekend. De tarieven waterpolo (1, 2 en 3 uur training p.w.) is inclusief de bijdrage van € 1,- voor thuiswedstrijden. De inschrijfgelden voor de waterpolo competitie verschilt per team.

Mutaties lidmaatschap

Algemene mutaties zoals verandering van adres, telefoonnummer, e-mail adres etc. moeten kenbaar gemaakt worden aan de ledenadministratie. Dat kan via ledenadministratie@zvorca.nl

De verschuldigde contributie wordt d.m.v. een automatische incasso (machtiging) maandelijks verrekend.
Wordt er geen gebruik gemaakt van een machtiging (voor automatische incasso), dan volgt een acceptgiro. Afhankelijk van de groep waar men in zwemt of waterpolo speelt, wordt de contributie dan per kwartaal of per half jaar in rekening gebracht. De kosten voor het gebruik van de acceptgiro (verzending, verwerking e.d.) worden in rekening gebracht.

Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december, 1 maart of 1 juni schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie bekend te worden gemaakt. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap van de vereniging verlengd tot het volgende opzegmoment. Het lid zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld door het bestuur. Het lid is over het half jaar contributie verschuldigd.

Algemeen

De algemene regels van het lidmaatschap staan verwoord in de statuten van de vereniging. De inhoud van de statuten wordt geacht bekend te zijn bij aanvang van het lidmaatschap. De statuten kunnen op aanvraag worden verstrekt.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar, met een stilzwijgende verlenging van een jaar. Een lid is de contributie voor één volledig verenigingsjaar verschuldigd. Het is aan het bestuur om hier van af te wijken.

KNZB lidmaatschap

Elk lid dient ook lid te zijn van de KNZB en wordt daarom door ZV Orca bij de KNZB ingeschreven. Het basislidmaatschap geldt voor één discipline/afdeling (per lid). Wil een lid aan meerdere disciplines deelnemen, dan wordt een toeslag op de contributie toegepast. De hoogte van het bedrag van deze toeslag wordt vastgesteld door het bestuur.

Aanmelden nieuw lid

Nieuwe leden melden zich aan aanmelden bij de ledenadministratie. Dat kan via ‘lid worden‘. Wordt men lopende het lidmaatschapsjaar lid, dan betaalt men naar rato verenigingscontributie voor het 1e jaar. ZV Orca dient jaarlijks voor elk lid bondscontributie af te dragen aan de KNZB. Deze bondscontributie zal worden geïncasseerd met de eerste incasso.
Voor leden die wedstrijden gaan zwemmen moet Orca een startvergunning aanvragen bij de KNZB. De kosten zullen bij aanvraag van de startvergunning in rekening worden gebracht of zodra de startvergunning wordt aangevraagd. Dit geldt voor leden die in het lopende jaar 12 jaar worden of ouder.

Betaling

De contributie wordt 1 x per maand (10 x per jaar) middels een incasso verrekend. Alleen in de zomer (juli & augustus) heffen wij geen contributie en vinden geen trainingen plaats. De bondscontributie wordt in januari geïnd.

Startvergunning

Alle leden die officiële KNZB wedstrijden zwemmen of spelen moeten in het bezit van een startvergunning zijn. De startvergunning heeft een geldigheidsduur van één jaar (1 januari t/m 31 december). De kosten van de startvergunning zullen jaarlijks in januari in rekening worden gebracht of zodra gedurende het jaar een startvergunning wordt aangevraagd. Dit geldt alleen voor leden die in het lopende jaar 12 jaar worden of ouder zijn.

Adres

Kalverdijkje 77a

8924 JJ Leeuwarden

Social media