ZV Orca Leeuwarden

Zwem- en waterpolovereniging ZV Orca werd in 1963 opgericht als opvolger van de LDZ en LDO. De vereniging heeft 350+ leden, verdeeld over de afdelingen wedstrijdzwemmen, waterpolo en opleidingen. 

Samen met elkaar maken wij de vereniging. Dat doen wij in en rondom het bad door de hulp van vele vrijwilligers.

Trainers

Een sterk kader is een sterke vereniging

Een vereniging kan niet zonder een goed kader. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze trainers KZNB gediplomeerd zijn en dat zij de kennis up-to-date houden. Uiteraard beschikt elke trainer over een VOG en EHBO diploma.

Daarnaast houden zij toezicht op de zwemtechnische vaardigheden van de leden en coördineren zij trainingen en coaching. Verder houden zij zich bezig met het ontwikkelen van talentvolle zwemmers en zorgen zij voor de juiste begeleiding en training van deze zwemmers & waterpoloërs.

Vrijwilligers & Officials

Zonder hen geen wedstrijden

Het is een cliché, maar zonder onze vrijwilligers geen vereniging. Vele handen maken licht werk, zo ook bij ZV Orca. Denk aan de organisatie van wedstrijden, als KNZB official aan het bad en (team)ondersteuning.

Technische Commissie Zwemmen

 Organisatie afdeling zwemmen

De TC houdt zich bezig met het organiseren van zwemwedstrijden en zorgen voor de benodigde faciliteiten en materialen. Ook onderhouden zij contact met andere verenigingen en de KNZB voor deelname aan regionale en nationale wedstrijden. Verder houden zij zich bezig met het ontwikkelen van de afdeling zwemmen in samenwerking met onze trainers.

Technische Commissie Waterpolo

Organisatie afdeling waterpolo

De TC houdt zich bezig met het organiseren van competities en de bijbehorende wedstrijden, en zorgen voor de benodigde faciliteiten en materialen. Ook onderhouden zij contact met de KNZB voor deelname en indeling aan de competities. Verder houden zij zich bezig met  de juiste begeleiding organisatie van deze waterpoloërs.

Bestuur ZV Orca

Het bestuur van ZV Orca is verantwoordelijk voor de strategie, financiën, beleidsvorming en het beheer van de dagelijkse activiteiten van de organisatie. De rol van het bestuur is om ervoor te zorgen dat de vereniging haar doelen bereikt en haar missie en waarden naleeft.
De leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het dagelijks bestuur is rechtstreeks bereikbaar via bestuur@zvorca.nl.

Naast de commissies, vrijwilligers en bestuur beschikt de vereniging ook over een vertrouwenspersoon, namelijk Annie Tjerkstra. Je kan haar rechtstreeks bereiken op vertrouwenspersoon@zvorca.nl.
Wij volgen de richtlijn van Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF.

Het bestuur bestaat uit:

Sandor Mulder, voorzitter

Almar van Kesteren, secretaris

Minka Holkema, penningmeester

Nienke Postma, afd. waterpolo

Willem Rinsma, afd. zwemmen

Niels Everts, algemeen

Johan Zijlstra, ledenadministratie

Statuten

Via deze link zijn de statuten van ZV Orca op te vragen.

Adres

Kalverdijkje 77a

8924 JJ Leeuwarden

Social media